Niszczenie dysków, HD, dysków twardych, dokumentów

Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe niszczenie dokumentacji firmy.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dokumenty zawierające szeroko rozumiane dane osobowe winny zostać zniszczone w taki sposób aby uniemożliwić odtworzenie informacji jakie zawierały. Ustawa tyczy się nie tylko dokumentacji ale również nośników danych.

Proces usługi niszczenia dokumentów:
- po otrzymaniu zgłoszenia ustalamy dogodny dla Państwa termin odbioru dokumentów
- dokumenty odbieramy własnym bezpiecznym transportem
- potwierdzamy odbiór odpowiednią dokumentacją,

Metody niszczenia dokumentów:
- mechanicznie w niszczarce, produktem są ścinki papieru
- hydromechaniczne, produktem jest masa celulozowa
- mechaniczne, poprzez nieodwracalne uszkodzenie dysku wiertłem bądź ich sprasowanie
Na życzenie klienta przygotowujemy dokumentacje niszczenia dokumentów cyfrowymi nośnikami danych.

Kontakt