Utylizacja sprzętu komputerowego - TKM

Utylizacja i odbiór sprzętu elektronicznego - TKM
tel. 600970281

Oferujemy bezpłatny odbiór sprzętu elektronicznego na terenie całej Polski. Zbieramy odpady elektryczne, czyli wszystkie przyrządy, maszyny, urządzenia, narzędzia i zabawki, do których poprawnego funkcjonowania potrzebna jest energia elektryczna. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, punktami zbierania, zakładami usług komunalnych, sklepami, punktami skupu surowców wtórnych, firmami z branży odpadowej, gminami i spółdzielniami. Odbiór elektroodpadów prowadzony jest przez najlepszych specjalistów.

Profesjonalny odbiór elektroodpadów i elektrośmieci

Dysponujemy sprawnym systemem zbiórki odbioru zużytego sprzętu. Posiadamy stosowne pozwolenia oraz infrastrukturę do prowadzenia tego rodzaju działalności w zakresie transportu, zbierania oraz odzysku/recyklingu/utylizacji.

Gwarantujemy:

- Krótki czas oczekiwania na odbiór elektrośmieci. - Wystawiamy wszelką potrzebną dokumentację ( karty przekazania odpadów, protokoły likwidacji środków trwałych, ekspertyzy o stanie technicznym urządzeń). - Własny załadunek i utylizację sprzętu elektronicznego. - Wykwalifikowany personel. - Wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami i instytucjami budżetowymi. - Korzystanie z naszych usług zapewnia Państwu działanie zgodne z normami prawnymi.

Utylizacja sprzętu komputerowego - TKM Utylizacja sprzętu komputerowego - TKM Utylizacja sprzętu komputerowego - TKM

Recykling sprzętu komputerowego na poziomie

Nasza firma oferuje najszybszy i najbardziej profesjonalny recykling sprzętu komputerowego w Polsce – do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i z należytą starannością. Obiór elektroodpadów prowadzony jest z użyciem nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu cały proces jest krótki i nie wymaga żadnych dodatkowych działań od właściciela sprzętu. Posiadamy dużą wiedzę na temat odbioru sprzętu elektronicznego, co przekłada się na jakość usług oraz zadowolenie naszych klientów. Od teraz nie będziesz musiał martwić się o utylizację sprzętu elektronicznego, ponieważ nasi wykwalifikowani pracownicy zajmą się każdym zleceniem.

Recykling panetli fotowoltaicznych, pomp ciepła

Nasze przedsiębiorstwo ma dla Państwa w ofercie również recykling i utylizacje odnawialnych zródeł energii w Europie – wdrożyliśmy dzięki dotacją z Unii Europejskiej najnowaszą technologię, opracowną przy udzialne inżynierów i doktorów z najbardziej renomowanych Uniwersytetów Technicznych. Obiór pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych wykonujemy własnym trnasportem, posiadamy własny załadunek, specjalistyczne kontenery, dźwigi itp. Mamy duża wiedze i doświadczenie w tym temacie utylizacja paneli, pomp ciepła, co pozwoli ci zapomnieć o problemie. Od teraz nie będziesz musiał martwić się o recykling sprzętu odnawilanych źródeł energi, ponieważ nasza kadra wykona zlecenie najlepiej na rynku.

Wygodny odbiór zużytego sprzętu

Odbiór elektrośmieci odbywa się w terminie oraz o porze ustalonej z klientem. Godzina przyjazdu jest z góry ustalona, aby dotychczasowy właściciel mógł przygotować się do oddania zbędnego sprzętu. Dla nas odbiór zużytego sprzętu nie ma żadnych tajemnic – prowadzimy kompleksowy recykling sprzętu komputerowego oraz pozostałych

Nasza oferta to:

- 0 PLN za odbiór, - 0 PLN za transport, - 0 PLN za zagospodarowanie odpadów, - 0 PLN za wystawienie kart przekazania odpadów, protokołów likwidacji środków trwałych, ekspertyz o stanie technicznym urządzeń.

  • Odbiór elektroodpadów +48 600970281
  • GSM: 600970281
  • E-mail: transport@tkmrp.pl

  • Termin uslugi bezplatnego odbioru elektrosmieci w przypadku odbiorow niecalopojazdowych ustalany jest indywidualnie, z wyprzedzeniem i moze ulec zmianie o czym powiadomimy najpozniej dzien wczesniej. W sprawach pilnych oferujemy odbior platny.

TKM Recykling Polska sp. z o.o. o/Świdnica, 58-130 Żarów, Bożanów 7

TKM Recykling Polska sp. z o.o. o/Łódź, 92-103 Łódź, ul. Stokowska 16

TKM Recykling Polska sp. z o.o. o/Tarnobrzeg, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 159

TKM Recykling Polska sp. z o.o. o/Strzegom, 58-150 Strzegom, al. Wojska Polskiego 75Co to są elektromśmieci? W skrócie elektrośmieci to wszystko co ma kabel. Profesjonalnie można to określić że to urządzenia które do poprawnego działania potrzebują dostawy prądu elektrycznego. Wyrzucanie elektrośmieci do śmieci jest zabronione, można za to dostać karę grzywny lub mandatu. Jeśli jesteś mieszkańcem danej gminy, chcesz oddać elektroodpady możesz je bezpłatnie zostawić w PSZOKU lub przywieść do nas do zakładu. Jeśli chcesz oddać elektrośmieci jako firma możesz je bezpłatnie wysłać do nas lub jeśli masz ich określoną ilość możesz skontaktować się z naszą logistyką i ustalić dogodny termin odbioru elektrośmieci z twojej firmy.Co oznacza dla nas minimum transportowe w usłudze odbiór elektrośmieci? Nasza logistyka swoim zasięgiem ogarnia teren całego kraju, jednak są miejsca w których jesteśmy codziennie oraz takie gdzie jesteśmy np. raz w miesiącu. Dlatego w dużych miastach takich jak Warszawa, Wrocław odbiór elektroodpadów możemy zrobić niemal codziennie, a są takie w których będziemy za kilak tygodni po uzbieraniu odpowiedniej ilości punktów gwarantujących ekonomiczne uzasadnienie zorganizowania transportu w ten region. Dlatego tez możliwe że nasza logistyka może podać ci różne minima transportowe gwarantujące zachowanie usługi w bezpłatnym charakterze. Jeśli oczywiście posiadasz 1-2 tony elektrośmieci, w tym szczególnie większą ilość komputerów, zorganizujemy tak odbiór aby być u ciebie jak najszybciej!Na co uważać przy oddawaniu elektrośmieci? Zwróć uwagę czy wyciągnąłeś wszystkie baterie, czy urządzenie nie jest uszkodzone w sposób pozwalający na rozprzestrzenienie się szkodliwych substancji (np. czy telewizor kineskopowy nie jest rozbity), czy usunąłeś z dysku swoje prywatne wrażliwe dane (każdy dysk jest niszczony w sposób maszynowy w naszym zakładzie niemniej jednak jeśli nie skorzystasz u nas z usługi niszczenia dysków nie ponosimy odpowiedzialności za dane które na nim zostawiłeś).Czy wiesz że za wyrzucenie elektrośmieci do kontenera na odpady komunalne lub do ``rowu`` grożą ci surowe konsekwencje??? Te konsekwencje to przede wszystkim kara wysokości 5 tysięcy złotych. Wiesz że elektrośmieci możesz bezpłatnie oddać w PSZOKU (jeśli jesteś osobą prywatną) lub po prostu zadzwonić do takiej firmy (jeśli jesteś firmą) jak nasza która przyjedzie i bezpłatnie je od ciebie zabierze???Odbiór elektrośmieci 2023

Analizując rozwój gospodarczy świata na początku XXI w. łatwo można dojść do wniosku, że to co pozwoliło nam osiągnąć współczesny poziom życia to technika. Rozprzestrzenienie się nowoczesnych technologii i know-how spowodowało globalizację, której nasi dziadkowie nawet nie potrafili sobie wyobrazić. Takie dziedziny jak telekomunikacja, transport, automatyka czy medycyna przeszły, w ciągu ostatniego półwiecza eksplozje technologiczną. Wynalazkiem, który to wszystko zapoczątkował był komputer, jego stopniowe unowocześnianie aż do technologii mikroprocesorowej doprowadziło do ekspansji tego urządzenia we wszystkie dziedziny naszego życia. Obecnie nie wyobrażamy sobie egzystencji bez naszego PC czy telewizora z pilotem, nawet ciepła woda w kranie obecnie sterowana jest przez regulator będący mikro komputerem. Mimo wszystkich zalet komputery niosą ze sobą zagrożenie. Jednym z aspektów negatywnych obecnego stanu rzeczy jest wpływ tego typu urządzeń na środowisko naturalne. W krajach UE problem ten został rozwiązany od strony legislacyjnej przez wprowadzenie dyrektywy Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) w 2002 roku. Zgodnie z prawem wspólnotowym wszystkie kraje zobowiązane są do dostosowania swojego prawodawstwa do zaleceń zawartych w dyrektywie. W Polsce odpowiednikiem WEEE jest ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2005 roku. Celem ustawy jest określenie, jakim wymaganiom powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny, zasady postępowania, jakim ma być on poddany oraz odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu. Zgodnie z ustawą za sprzęt elektryczny i elektroniczny uznaje się urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1 000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego . Przepisy ustawy stosuje się do sprzętu wyprodukowanego i wprowadzanego oraz importowanego na rynek polski za wyjątkiem urządzeń służących ochronie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa określa zadania podmiotów, które biorą udział w czasie cyklu życia sprzętu od momentu wprowadzenia go do przetworzenia odzyskanych zeń surowców wtórnych. Podmioty te możemy podzielić na instytucje sektora budżetowego takie jak Inspekcja Ochrony Środowiska, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz sektora prywatnego, czyli wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się importem, sprzedażą, zbieraniem, transportem, recyklingiem recyklingiem odzyskiem sprzętu. Instytucją, która prowadzi główny nadzór nad obrotem sprzętem jest Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ). Do jej zadań należy prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających sprzęt, zbierających zużyty sprzęt, prowadzących zakłady przetwarzania, prowadzących działalność w zakresie recyklingu lub procesów odzysku oraz organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzenie rejestru przez IOŚ polega na ustawowym obowiązku zgłaszania się odpowiednich podmiotów i wnioskowaniu ich o wpis do niego przy uprzednim uiszczeniu opłaty rejestracyjnej w wysokości 8000 zł, a dla mikro podmiotów 400 zł. Wysokości tych stawek odpowiadają również wysokości opłat rocznych obowiązkowych za wpis do rejestru. Wniosek powinien zawierać nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adres, numer identyfikacji podatkowej, REGON, informacje o wdrożonym systemie jakości oraz w zależności od charakteru prowadzonej przez niego działalności szczegółowe dane na temat jego udziału w obrocie sprzętem. Chodzi tutaj o podanie, w przypadku recyklera określenie zdolności przerobowych instalacji, dane o stosowanych procesach recyklingu w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dodatkowy obowiązek został nałożony na wprowadzającego sprzęt dla gospodarstw domowych, do wniosku musi on dołączyć dokument potwierdzający zawarcie umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zamiennie wniesienie zabezpieczenia majątkowego.


Początki odbioru elektrosmieci w Polsce

Historia odbioru i wywozu elektrośmieci. Na początku XXI wieku UE rozpoczęło prace nad wprowadzeniem dyrektywy o WEEE. Miała ona na celu zunifikowane zasad zagospodarowania elektrośmieci w Europie. W 2005 roku dyrektywa ta została zaimplementowana do polskiego prawodawstwa. Od tego momentu można mówić o rozpoczęciu recyklingu zseie w Polsce. Ustawa określa zasady zbierania odpadów, wprowadzania nowych urządzeń na rynek, odprowadzania opłaty produktowej z tym związanej, sposoby przetwarzania elektrośmieci, zasady funkcjonowania zakładów przetwarzania, mówiące o tym w co ma być zakład wyposażony i jak przetwarzanie elektroodpadów ma być prowadzone. Dzięki temu na przestrzeni ostatnich lat z rynku zniknęło wiele patologi, mi rozbiórki elektrosmieci na słupach złomu bez odpowiednich zezwoleń i zasad. Ma to bardzo pozytywny wpływ na środowisko naturalne

Recykling i odbiór e-odpadów w Polsce i UE

Według ostatnich danych przedstawionych przez UE recyklingujemy mniej niż 40% e-odpadow. W sytuacji gdy z roku na rok produkcja elektroniki rośnie, w chwili obecnej produkujemy ich około 45 mln ton na całym świecie. Uwzględniając fakt że część z tych urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdzie drugiego właściciela, zostanie naprawiona lub się nie popsuje i będzie miała zwiększona żywotność te 60% niezagospodarowanych odpadów stanowi olbrzymią liczbę elektrośmieci. Co to są tak naprawdę te e odpady? To kolokwialnie mówiąc wszystko co ma kabel, co do poprawnego działania potrzebuje dostawy prądu elektrycznego. To sprzęty gospodarstwa domowego, AGD i RTV, sprzęty z branży IT, komputery, serwery, notebooki, sprzęty do wymiany temperatur, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, bojlery, piece, grzejniki. Od 2020 roku UE zastanawia się nad zmianą strategii gospodarki odpadami w e odpadach. W tym celu przygotowała pakiet zmian, które między innymi zakładały wprowadzenie jednolitych ładowarek, wydłużenie cyklu życia urządzeń poprzez umożliwienie ich naprawy, wprowadzenie możliwości powtórnego wprowadzenia urządzeń elektrycznych na rynek.