TKM Firma Przyjazna środowisku

PROGRAM NA LATA 2018-2023:1. Wymiana floty samochodowej służącej do obsługi Naszych Klientów na nowszą, bardziej ekologiczną o mniejszej emisji spalin i mniejszym zużyciu paliwa;

2. Wymiana urządzeń wspomagających przeładunek odpadów - wózki widłowe, koparki, Fuchs na urządzenia charakteryzujące się mniejszym zużyciem paliwa, energii, gazu;

3. Propagowanie wśród Klientów wprowadzenia e-faktury;

4. Stosowanie przez pracowników TKM wydruków dwustronnych;

5. Zwiększenie świadomości proekologicznej wśród pracowników – drukowanie wyłącznie niezbędnych dokumentów;

6. Wykorzystywanie przez pracowników zużytych kartek do ponownego użytku – wydruki bądz ręczne notatki;

7. Wykorzystanie odnawialnych zródeł energii;

8. Zastosowanie w Zakładzie wózków elektryczno - elektrycznych;

9. Zgniatanie przewożonych ładunków celem maksymalizacji przewożonych ładunków;

10. Zastosowanie żarówek energooszczędnych w całym zakładzie;

11. Segregacja odpadów zarówno w biurze, jak i w zakładzie, jak również propagowanie konieczności segregacji wśród pracowników;

12. Wykorzystywanie produktów biodegradowalnych;

13. Pranie czyściwa;

14. Pranie odzieży roboczej pracowników w pralniach ekologicznych;

15. Wykorzystanie części odpadów nienadających się do recyklingu jako paliwo alternatywne;

16. Wykorzystanie celem odświeżania sprzętów, kontenerów farb ekologicznych;

17. Stworzenie tzw. Giełdy dojazdów TKM - wspólne dojazdy i powroty z pracy pracowników

18. Bezpłatne odbiory elektroodpadów oraz baterii od firm, instytucji oraz osób prywatnych;

19. Używanie pojemników wielokrotnego użytku na odpady;

20. „Drugie życie elektroodpadów” - maksymalizacja wykorzystania elektroodpadów do ponownego użycia;

21. Wykorzystywanie materiałów biurowych z surowców wtórnych;

22. Prowadzenie swojej działalności w ramach zintegrowanej gospodarki odpadami nakreślonej przez Krajowy Plan Gospodarki Odpadami oraz program Natura 2000.

23. Zaproponowanie swoim klientom kompleksowych usług na wysokim poziomie w dziedzinie gospodarki odpadami - tak, aby nie musieli Państwo poświęcać swojego cennego czasu na sprawy, w których to My jesteśmy specjalistami, a koncentrowali się na własnym profilu działalności.

24. Ciągłe doskonalenie w zakresie ulepszenia procesu świadczonych przez nas usług.

PROPGOWANIE ZARÓWNO WśRÓD PRACOWNIKÓW , JAK I WśRÓD KLIENTÓW ROZWIąZAŃ PROEKOLOGICZNYCH, BEZPŁATNE DORADZTWO W TYM ZAKRESIE