O nas

Działalność firmy TKM stanowi odpowiedź na bardzo istotne wyzwanie naszych czasów: ochronę środowiska. Firma pomimo swojego komercyjnego charakteru ma świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu, bardzo zależy nam na proekologicznym prowadzeniu naszej działalności.

Inspiracją dla dynamicznego rozwoju spółki TKM Recykling Polska byli i są jej Partnerzy, dzięki wyjściu na przeciw ich wymaganiom dysponujemy dziś doświadczeniem w dziedzinie unieszkodliwiania odpadów, prawa ochrony środowiska, wysokiej klasy kadrą nieustannie podnoszącą swoje kwalifikacje oraz profesjonalnymi procedurami pozwalającymi w skuteczny sposób wywiązać się z powierzonych nam zadań.

Nasze doświadczenie poparte jest nie tylko wieloletnia praktyka w branży ale również badaniami naukowymi w zakresie:
1. Wykorzystania modeli trygonometrycznych w podwyższaniu ilości odpadów poddawanych recyklingowi.
Na podstawie badań udało nam sie zoptymalizować wydatki na marketing, transport, przetwarzanie odpadów, dalsze ich zagospodarowanie przy jednoczesnej maksymalizacji odpadów jakie poddajemy recyklingowi.
2. Badanie wpływu recyklingu materiałowego na jakość tworzyw sztucznych.
W wyniku badań okazało się że recykling materiałowy ma mały wpływ na jakość tworzyw sztucznych również z domieszkami mączki drzewnej i dodatków biodegradowlanych.
3. Finansowania przedsięwzięć w zakresie gospodarki odadami z funduszy strukturalnych.

Szczegóły naszych badań zanjdują się w plikach w zakładce NEWS.

Dobre relacje oparte na zaufaniu naszych kontrahentów są i będą dla nas zawsze największym wyróżnieniem.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - OBOWIAZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TKM Recykling Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Jana Skrzetuskiego 10, NIP: 8943044239, REGON 022074004
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w celach komuniakcyjnych (realizacja zlecenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu nawiązaniu kontaktu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności.


Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
3) żądania usunięcia Państwa danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
6) żądania przenoszenia danych,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.