Skup tworzyw sztucznych

Odbieramy każdy rodzaj tworzyw sztucznych niezależnie od ich wartości handlowej.
Prowadzimy działalność w zakresie kruszenia, mielenia i zagęszczania polimerów, tworzyw sztucznych i kompozytów, również w formie usług na życzenie klienta.

Obecnie w odpowiedzi na liczne zapytania naszych klientów związane z paoblemem zagospodarowania ODPADÓW GUMOWYCH, rozpoczęliśmy ich zbieranie w celu recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania.

Nasza oferta odbioru jest skierowana do klientów:
- z sektora przemysłowego (odpady z wtrysku lub wytłaczania, guma)
- przedsiębiorstw z sektora komunalnego (odpady opakowaniowe).

Zapewniamy szybki i sprawny odbiór odpadków przy konkurencyjnej ofercie handlowej.

Kontakt
odpady@tkmrp.pl
telefon: +48 794 022 466