Oferta

W odpowiedzi na potrzeby Klientów oferujemy optymalne systemy wywozu odpadów. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich pojemników, kontenerów oraz obsługę logistyczną całego procesu, czyli odbiór odpadów w miejscu ich powstawania, załadunek, transport, odzysk (w tym recykling) i unieszkodliwianie. Posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami w tym niebezpiecznymi.

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz profesjonalnej kadrze proponujemy usługi dostosowane do:
- Indywidualnych potrzeb klientów
- Rodzaju odbieranych odpadów