Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych z przemysłu
+48 794022466

Odbieramy wszelkiego rodzaju odpady przemysłowe, również odpady niebezpieczne!
Jedną z dziedzin naszej działalności jest organizowanie kompleksowej obsługi firm w zakresie utylizacji odpadów niebezpiecznych. Mamy tu na myśli zarówno odpady poprodukcyjne jak i te powstające jako uboczny skutek Państwa działalności. Jeżeli utylizacja odpadów stanowi dla Państwa problem, chętnie w tej kwestii pomożemy.

Przykładowe rodzaje najczęściej odbieranych przez nas odpadów przemysłowych niebezpiecznych:
- zużyte czyściwo | kod odpadu 15 02 02*
- opakowania po substancjach niebezpiecznych | kod odpadu 15 01 10*
- odzież robocza | kod odpadu 15 02 03
- odpady gumowe (poprodukcyjne, taśmociągi, sita, chodniki, itp.)
- odpady tworzyw sztucznych (tworzywa kawałkowe, odpady poprodukcyjne, itp.)
- oleje i emulsje

Odbiór odpadów niebezpieczncy, Odbieramy wszystkie odpady! Gwarantujemy własny transport, kontenery dopasowane do Państwa potrzeb, pełen profesjonalizm! Mamy w tym zakresie wszelkie pozwolenia na transport i zbieranie odpadów niebezpiecznych, a nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami posiadającymi systemy zarządzania środowiskiem ISO, da Państwu spokój w czasie audytu środowiskowego. Utylizacja odpadów niebezpiecznych już więcej nie musi oznaczać kłopotów. Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z naszym przedsiębiorstwem lub choćby sprawdzeniem czy wasz dotychczasowy kontrahent nadal ma konkurencyjną ofertę po prostu napiszcie do nas e-mail z rodzajami odpadów, krótką charakterystyką wraz z orientacyjnymi ilościami w skali miesiąca lub roku. Czas odpowiedzi na zapytanie ofertowe do 3 dni roboczych.

W ramach naszej oferty zapewniamy:
- kontenery na odpady zgodne z najnowszym rozporządzeniem w zakresie magazynowania odpadów,
- zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi standardami,
- terminowy odbiór odpadów,
- przejecie obowiązku dokumentowania odbioru odpadów (zobowiązujemy się do wystawiania kart przekazania odpadów, DPO i DPR),
- doradztwo w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
- pomoc w kreowaniu wizerunku Państwa firmy jako przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku,
- współpracę opartą na sumiennych i partnerskich relacjach.

Kontakt
 www.odbiorodpadowniebezpiecznych.com